Plan de estudios

Master politica social, treball i benestar
Segundo semestre :

Politiques redistributives i estats del benestar cmparts. (OPT) (6 ECTS)

Treball, gènere i organitzacio social de l’atencio (OB.1) (12 ECTS)

Politiques migragories, integracio i gestio de la diversitat religiosa (0B.2) (6 ECTS)

Dret social i relacions laborals comparades (OPT) (6 ECTS)

Politiques d’igualtat entre homes i dones a Europa : treball, salut i vida quotidiana (OPT) (6 ECTS)

Treball Fi de Master . Determinats dies a concretar (OB)

Copyright © 2020 Réseau Interuniversitaire Master Européen en Sciences du Travail