La Facultat

L’estudi de les Ciències Polítiques –de la Política però també de l’Administració Pública i els serveis públics- i de la Sociologia -en totes les seves branques de treball, educació, família, religió...- són dues de les matèries amb més projecció dins l’àmbit de les Ciències Socials en el darrer quart del segle passat. Creiem que els reptes de govern de la societat actual, l’emergència de nous problemes socials així com l’adopció de noves polítiques per les nostres institucions faran que continuïn mantenint el seu protagonisme i impacte en el segle XXI que tot just acaba de començar.

La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser la pionera en el nostre país en la implementació d’aquests estudis. Les titulacions que en aquests moments constitueixen l’oferta docent de la nostra Facultat (Ciències Polítiques i Sociologia) cada una d’elles amb els seus itineraris diferenciats en funció de les especialitzacions i amb un fort component europeu i internacional, cobreixen l’espectre de les àrees que constitueixen aquest camp d’ensenyament superior i de recerca i permeten als estudiants que les cursen obtenir una sòlida i moderna formació tant pel que fa a coneixements com a habilitats i eines de treball en el món real.

Una mostra d’aquesta capacitació ve donada pel gran nombre d’institucions nacionals i internacionals, administracions públiques, ONGs, associacions empresarials, sindicats, consultories i empreses que donen feina als nostres graduats (vegeu en la secció d’ex- alumnes d’aquesta mateixa web). En el mateix sentit, la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia forma part d’un extens teixit d’instituts i centres de recerca que generen un constant flux d’idees i coneixements que garanteixen una altíssima qualificació científica del professorat implicat en la docència que imparteix.

Copyright © 2022 Réseau Interuniversitaire Master Européen en Sciences du Travail