Un outil pour l’avenir - MEST  - Master Européen en Sciences du Travail Un outil pour l’avenir - MEST  - Master Européen en Sciences du Travail

> UAB > la facultat de (...)

la facultat de ciències polítiques i sociologia

Historia de la facultad de Ciencias Politicas y Sociologia

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología fue creada en el año 1985. Sus objetivos son la formación superior y la investigación en el ámbito de las Ciencias Políticas y la Sociología. La Facultad cuenta con un amplio repertorio de intercambio de estudiantes en el ámbito de la Unión Europea y (...)

La Facultat

L’estudi de les Ciències Polítiques –de la Política però també de l’Administració Pública i els serveis públics- i de la Sociologia -en totes les seves branques de treball, educació, família, religió...- són dues de les matèries amb més projecció dins l’àmbit de les Ciències Socials en el darrer quart del (...)


MEST  - Master Europ�en en Sciences du Travail
LSE ISCTE UAB Universität Bremen UCD UCL UNIVERZA V LJUBLJANI Firenze Milano Universität Trier University of Warwick Toulouse 1 UvA Facultatea de Științe Politice